Offline Banner VS Online Banner

แน่นอนว่าการโฆษณาแบนเนอร์ออนไลน์จะทำให้ผู้คนเห็นแบนเนอร์ของคุณมากขึ้น และสามารถกำหนดพื้นที่ ความสนใจของผู้บริโภคที่มีความสนใจในสินค้าได้ แต่ทุกวันนี้มีเราเห็นโฆษณา Online จำนวนมาก ดูเหมือนว่าหลายคนเห็นว่าการโฆษณาแบนเนอร์เป็นสิ่งที่น่ารำคาญเพราะมันมีส่วนร่วมไม่เพียงพอ

การโฆษณา Online Banner สามารถเข้าถึงคนจำนวนมากได้ดี แต่หากคุณต้องการกำหนดเป้าหมายเฉพาะที่แคบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโฆษณาในพื้นที่ สื่อสิ่งพิมพ์ผ่าน Offline banner หน้าร้าน หรือการส่งใบปลิวยังคงให้วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด

Offline Banner หรือแบนเนอร์ ณ จุดขาย ที่วางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจะมีประสิทธิภาพ ต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์เป็นกุญแจสำคัญ เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้า เราสามารถสร้างสรรค์ได้มากกว่าโฆษณาแบนเนอร์ออนไลน์ที่มีพื้นที่ และรูปแบบในการสร้างสรรค์ได้จำกัด

ดังนั้นเราที่เป็นผู้ประกอบการณ์จึงควรวางกลยุทธ์โฆษณาออนไลน์ และ ออฟไลน์ ให้สอดคล้องแต่ละจุดสัมผัสกับลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภค และทำให้การเงินโฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ