หากคุณถามแบรนด์ Index / SB Furniture / office mate / Ikea บริษัทที่กล่าวมานี้ ประสบความสำเร็จ จากการทำสื่อสิ่งพิมพ์ Banner แคตตาล็อก เพื่อสร้างประสบการณ์การ Shopping ผ่านประสาทสัมผัส การได้สัมผัสหน้ากระดาษโฆษณา การออกแบบโฆษณาด้วยสีสสัน และการจัดวางได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้สามารถดึงดูดให้ลูกค้าสนใจได้ อีกทั้งราคาสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันราคาไม่แพง ทำให้สามารถควบคุมงบประมาณได้ง่ายขึ้น
สำหรับการสื่อสารนั้น สื่อสิ่งพิมพ์เหมาะที่จะสร้างการรับรู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งแตกต่างกับสื่อ Online ที่มีการเข้าถึงในวงกว้าง แต่ต้นทุนรวม (ค่า Production ค่าโฆษณา ฯ ) ปัจจุบันค่อนข้างสูงเมือเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ ดังนั้นเราจึงควรวางกลยุทธ์ และงบประมาณการใช้สื่อ Online และสื่อสิ่งพิมพ์แบบผสมผสาน เพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ในต้นทุนการตลาดที่คุ้มค่าที่สุด
 
5 ข้อดีของสื่อสิ่งพิมพ์
1. การกำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่สร้างการรับรู้ และโฆษณาแบรนด์ของคุณ ในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การติดป้ายแบนเนอร์หน้าร้าน หรือพื้นที่นั้น ๆ  ก็ยังคงได้ผลดีเยี่ยม นอกจากนี้สื่อสิ่งพิมพ์ เช่นนิตยสารแคตตาล็อก ที่วางอยู่ที่บ้าน ร้านต่าง ๆ หรือที่บริษัท ก็ยังมีความถี่ที่สูงกว่าการโฆษณาออนไลน์
2. การกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการ
พฤติกรรมการใช้สื่อ online ปัจจุบัน ผู้ใช้ค่อนข้างไม่ชอบโฆษณา และส่วนใหญ่กดปุ่ม ปิดโฆษณา ภายในไม่กี่วินาที หรือถ้าหนักไปกว่านั้นอาจถึงขั้นบล็อก Page ของเรา แต่การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ต่างออกไป เช่น โฆษณาขายสินค้าใน Supermarket ที่แจกให้ผู้คนในพื้นที่ กระตุ้นให้เข้าไปที่ร้าน และซื้อผลิตภัณฑ์ทันทีนั้น สามารถสร้างให้เกิดการกระทำได้ง่ายกว่า
 
3. ความยืดหยุ่นในการเลือกวัสดุ ออกแบบ และจัดวางตำแหน่ง
สื่อสิ่งพิมพ์คุณสามารถเลือกวัสดุ กระดาษที่เหมาะสมกับ Brand Positioning ของคุณ และเป็นการสร้างประสบการณ์ผ่านการสัมผัส และยังสามารถออกแบบสีสัน  การเลือกตำแหน่งการจัดวาง โฆษณาของคุณได้ สามารภให้อยู่หน้าแรก หน้าหลัง ด้านใน หรือปกหลังได้ตามที่คุณต้องการ
 
4. ดึงความสนใจผู้อ่านได้นาน
ปัจจุบันการเขียนบทความ หรือโฆษณา Online เป็นที่นิยมของกิจการต่าง ๆ   แต่ในยุคนี้มีการสื่อสาร และการโฆษณาบน online มากมายเหลือเกิน ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกรำคาญ และไม่ชอบโฆษณา การเขียนบทความยาวๆ ลูกค้าอาจเสียความสนใจได้ง่าย นี้เป็นเหตุผลว่า สื่อสิ่งพิมพ์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการประชาสัมพันธ์ และโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท นิตยสาร แคตตาล็อก สามารถทำให้ลูกค้า Focus กับสิ่งที่เค้าอ่าน และเปิดต่อไปหลาย ๆ หน้าโดยที่ยังมีความสนใจอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นเหตุผลที่หลายๆ แบรนด์ยังคงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์อยู่
 
5. เพิ่มความน่าเชื่อถือ
สื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แคตตาล็อก โบชัวร์ นามบัตร ป้ายแบนเนอร์ ฯลฯ ด้วยกระบวนการที่ต้องตรวจ Prove ก่อนจัดพิมพ์ ทำให้มีความแม่นยำในเนื้อหาที่ถูกต้อง มากกว่าสื่อออนไลน์ที่เราสามารถกลับมาก้ไขได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ใช้ในการตกแต่ง ภายในร้าน Showroom ก็ยังเพิ่มความชัดเจนในธุรกิจ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า