💻 Google Super Apps แบบใช้ Free!

.
📌แก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน
เอกสารหาย – หาเอกสารไม่เจอ – File ไหนอัพเดทที่สุด

ไม่เพียงแต่เรื่องเอกสารเท่านั้นเพราะในธุรกิจมีงานอีกมากมาย ที่เราต้องบริหารจัดการ 
ซึ่งจากที่เราทำ Research กับผู้ประกอบการส่วนใหญ่พบว่า มีประมาณ 6 ปัญหาหลัก ๆ ซึ่งวันนี้เราจะมาอธบายให้ดูกัน