ชุดค่านิยมของบริษัท (Core Values)

ชุดค่านิยมของบริษัท (Core Values)

การจะทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความแตกต่างและความโดดเด่นที่ชัดเจนจากองค์กรอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่อุตสาหกรรมเดียวกับคุณนั้น ค่านิยมองค์กรที่ชัดเจนสามารถสร้างความเป็นเฉพาะตัวได้ดี และยากที่จะลอกเลียนแบบกันได้...
Brand Charator คืออะไร?

Brand Charator คืออะไร?

Brand Character คือ ตัวตนของ Brand ที่ในแต่ละ Brand จะมีความแตกต่างกันไป เหมือนกับผู้คนที่แต่ละคนมีบุคลิกภาพ นิสัย เอกลักษณ์ แตกต่างกันไป โดยศาสตร์ของ Brand Character มีอยู่ด้วยกัน 2 ศาสตร์หลักๆ คือ Brand Personality และ Brand Archetypes Design ...
Start with customer

Start with customer

การตลาด คือเรียนรู้ผู้บริโภค กลุ่มหนึ่ง และเราจะกระจายการรับรู้สินค้าเราให้ผู้บริโภคของสินค้าเรา ถ้าเกินขอบเขตตลาด (ถ้าเราทำการสื่อสารนอกขอบเขต ต่อให้เค้ารู้จักเราเยอะ เค้าก็ไม่ซื้อเรา จะเกิดการศูนย์เสียเงินค่าการตลาดได้ นั้นจึงเป็นเหตุให้เราควนเริ่มธุรกิจ...
Google Super Apps แบบใช้ Free!

Google Super Apps แบบใช้ Free!

Google Super Apps แบบใช้ Free! . แก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน เอกสารหาย – หาเอกสารไม่เจอ – File ไหนอัพเดทที่สุด ไม่เพียงแต่เรื่องเอกสารเท่านั้นเพราะในธุรกิจมีงานอีกมากมาย ที่เราต้องบริหารจัดการ ซึ่งจากที่เราทำ Research กับผู้ประกอบการส่วนใหญ่พบว่า...
10 applications management

10 applications management

วันนี้การทำธุรกิจไม่ได้จำกัดอยู่ ที่ใดที่หนึ่ง แต่คุณสามารถจัดการธุรกิจของคุณได้ในทุกๆ ที่บนโลกใบนี้ หมดยุคที่จะต้องมานั่งอยู่แต่ในออฟฟิศ ในเมื่อคุณสามารถตัดสินใจลงทุนในโครงการพันล้านได้ขณะที่ นอนพักผ่อนอยู่บนเรือสำราญกลางทะเล รวมไปถึงทุกเรื่องง่ายๆ...
How to Tranform

How to Tranform

How to Tranform ธุรกิจ อย่างแรกครับ เราต้องรู้เหตุผลที่เราจะต้องเปลี่ยนก่อน ใครจำโทรศัพท์มือถือรุ่น พวกนี้ได้บ้างครับ ผ่านมาไม่กี่ปี เทคโนโลยี้ก็ทำให้ ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับ   ถ้าในส่วนของ Software ต่าง ๆ ผมคิดว่าทุกคนคงรู้จัก Excel หรือ word...