แคตตาล็อก A4 2 ตอน และ3 ตอน แคตตาล็อก A4 2 ตอน และ3 ตอน  จะมีความ Premium และแตกต่างจาก Brochure แผ่นพับ มากครับ เพราะดูมีราคา และน่าเก็บไว้ดูข้อมูลต่อ อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นยอดขาย และประชาสัมพันธ์ brand ด้วยการออกแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจลูกค้า ให้เข้าไปอ่านเนื้อหาของคุณได้ focus มากกว่าเนื้อหาโฆษณา online หากธุรกิจของคุณต้องการประชาสัมพันธ์แบรนด์ หรือออก Event ตามที่ต่าง ๆ แคตตาล็อก 3 ตอนจะช่วยสร้างภาพลักษ์ณที่ดี และให้ข้อมูลครบ ทำให้ลูกค้ารู้ว่าเราทำอะไร และนำไปสู่การขายต่อไป

3 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่เราจะทำ แคตตาล็อก A4 2 ตอน และ 3 ตอน
1.ความกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อให้การออกแบบแคตตาล็อก และออกแบบ Content ได้เหมาะสมที่สุด โดยดูว่าใครคือคนที่คุณจะแจก แคตตาล็อกนี้ ยกตัวอย่างเช่น
– จัดงาน event สำหรับลูกค้าเก่า VIP ก็ควรออกแบบ และทำคอนเท้นเฉพาะลูกค้ากลุ่มนี้เท่านั้น
– ออกงาน event เพื่อหาลูกค้าใหม่
2.วางแผนผัง lay out การอ่าน แต่ละหน้า ของลูกค้า ว่าแต่ละหน้าที่ลูกค้าเปิดมาจะต้องเจออะไร และเนื้อหา ต้องอ่านง่าย และเชื่อมโยงแต่ละหน้าไม่สะดุดกัน
3.การเชื่อมโยง offline to online (OTO) โดยการใส่ QR Code เพื่อเชื่อมโยงตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่คุณต้องการ

 

แล้วการใส่ QR CODEจะสามารถช่วยอะไรได้บ้าง ?
คุณสามารถใช้ QR CODEเชื่อมต่อไปยังวีดีโอ / กิจกรรมต่าง ๆ / โปรโมชั่น / Social Media หรือ เว๊ปไซด์
ได้หลายอย่าง หลายวัตถุประสงค์ ในโบชัวส์อันเดียว
** แนะนำ ไม่ควรเลือกเกิน 3 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าสับสนครับ
แต่สิ่งที่ต้องคำนึงสำหรับการออกแบบ คือ
1.    ขนาด QR CODE ไม่ควรเล็กเกินไป (ไม่น้อยกว่า 2 x 2 cm) และไม่ใหญ่เกินไป
2.    การใส่คำกระตุ้นการตัดสินใจ เพื่อให้ scan
3.    การออกแบบ และการใช้สี เพื่อให้งานดูสวยงาม
4.    ตำแหน่งการจัดวาง
เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถใช้ประโยชน์จาก แคตตาล็อก A4 2 ตอน และ 3 ตอน เพื่อสร้างแบรนด์ และยอดขายให้กับคุณ ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด