4 เคล็ดลับสร้าง Brand ให้คนติด

4 เคล็ดลับสร้าง Brand ให้คนติด

4 เคล็ดลับสร้าง Brand ให้คนติด หลายคนทราบกันดีว่า ทุกวันนี้มีแบรนด์สินค้าเกิดขึ้นมากมาย และเกิดขึ้นใหม่ทุก ๆ วันการแข่งขันที่สูงขึ้นตัดราคากันจนกำไรหาย ทำยังไงดี ??ต้นทุนการตลาดเพิมพ์ขึ้นทุก ๆ วันทำยังงไงดี ??การสร้าง Brand จึงมีส่วนสำคัญ ในยุคปัญจุบัน มาก ๆ เลยครับ...