ถ้าพูดถึงธุรกิจ e-Commerce ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกคงหนีไม่พ้น Alibaba ยักษ์ใหญ่ e-Commerce จากประเทศจีน ที่มีมูลค่าบริษัทกว่า 6.79 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

เริ่มต้นเรามาทำความรู้จักกับวิธีการทำงานของ Alibaba มีความเชื่อผ่าน culture & Value ที่ยึดถือปฏิบัติกัน จนทำให้ Alibaba กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบัน

สรุป 9 หลักการ Alibaba culture & Value

  1. อายุไม่เกี่ยว : ดูความสามาถเป็นหลัก Ex. อายุ 23 ก็เป็น CEO ได้
  2. วัดผลกันทุก 3 เดือน : หากทำไม่ได้ อาจลดเงินเดือน : กล้าขึ้้นเงินเดือน กล้าลดเงินเดือน
  3. Result Driven : จะได้ Bonus เยอะมาก (ดูที่ contribute) การทำงานเพื่อให้เกิด Result
  4. Work hard & Work smart เช่น Application ช่วยในการทำงาน และการส่งงานที่รับผิดชอบทุกวัน ว่าคุณมีกี่งาน ที่ต้องทำงานเสร็จเพื่อ Tracking การทำงานได้
  5. 996 = ทำงาน 9 วัน , 9:00 – 21:00 , 6 Day
  6. Campus = ทุกคนเหมือนเข้ามาทำงานในมหาลัย (มองตัวเองต้องเรียนรู้ตลอดเวลา)
  7. Delivery Over Expectation: ส่งมอบคุณค่ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
  8. Everyone can be a Star: ทำให้เค้ารู้สึกว่ามีคุณค่าเมื่ออยู่กับเรา
  9. the more you do = the more you gain : ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย

หากใครอยากรู้ หลักการสรา้งธุรกิจที่แข็งแกรงจากรากฐานของธุรกิจที่แท้จริง มาดูกันเลยครับ