Private Printing Class

คุณเคยมีปัญหาแบบนี้ไหม ?

1.สั่งงานลูกน้องแล้วติดตามงานไม่ได้ ไม่รู้ว่างานอยู่ Process ไหนแล้ว สุดท้ายลงเอยที่งานส่งไม่ตรงเวลา หรือทำงานไม่เสร็จนั่นเอง
2. หาเอกสารไม่เจอ หลายธุรกิจที่ยังบริหารงานศโดยใช้ paper สั่งงานเหมือนเดิม ทำให้เวลาหาเอกสารแต่ละชิ้นใช้เวลานาน อาจมีหายไปบ้าง หรือถ้ามีพนักงานลาออกอาจทำให้หาเอกสารนั้นไม่เจอ ติดตามงานนั้นไสม่ได้ ส่วนตัว ผมเคยเจอปัญหาทั้งหมดนี้มาแล้ว เป็นเรื่องที่ทำให้เครียด
มาก ๆ ครับ หลังจากนั้น ผมก็เลยหาวิธีการแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องการจัดอบรม การจัดกิจกรรมใน Office แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไป และค้นพบว่าการทำระบบ องค์กรที่ดี เป็นการแก้เป็นจากส
รากเหง้าที่แท้จริง

เราจะพาทุกคนไปแก้ปัญการทำการตลาด การบริิหารงาน การวางระบบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้
ทันที ด้าวยเครื่องมือที่เราจะมีใสห้แบบ ฟรีๆ !

สร้างระบบที่ทำให้คุณมีเวลามาสกขึ้น และเป็ษนสิ่งที่คุณเริ่มสร้างได้ทันที เพิ่ม productivity และ
กำไรจากธุรกิจ ตลอดเวลา ทำได้อย่างไร ?

Q & A

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร ?
เจ้าของโรงพิมพ์ เจ้าของโรงงานต่าง ๆ CEO หรือท่่าานที่กำลังมองหาเครื่องมือและเทคนิค
ในการบริหารโปรเจคที่สามารถแก้ปัญหาการสื่อสารภายในทีม เพื่อลดปัญหาความไม่ไว้วางใจ
ในการทำงาน ซึ่งสอนจากประสบการณ์จริงในการทำงาน
2. Application ต้องเสียเงินเยอะไหม สามารถนำไปใช้จริงได้ไหม0
เครื่องสมือที่สอน เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ ฟรี ! และเมื่อนำมาใช้ร่วมกันแล้ว จะทรงประสิทธิภาพ
มาก ๆ ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาการติดตามงาน การสื่อสารเกี่ยวกับงานในทีม ได้อย่างดีมาก
รับรองว่าาสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ภายใน 30 วัน
** ทำได้ทันที !!! เพราะไม่ต้องเขียน code ก็สามารถทำระบบการทำงานาที่ยอดเยี่ยมได้ และที่สำคัญ ฟรี! ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมก่อน ขอเพียงแค่ใช้คอมพิวเตอร์พื้่นฐานได้ ผู้เข้าอบรมสามารถ
ทำตามผู้สอนได้ ***

Course Private Consult 3 – 5 คน :
25,000 บาท

2. เรียน 12 ครั้ง 4 เดือนเต็ม เรียนสดทุกวันอังคาร 19.00-22.00 เรียนซ้ำได้ตลอดชีพ

3. จัดหนักทั้ง Workshop และ online class
เคสตัวอย่าง
การวางระบบ
การยิงโฆษณา
การบริหาร
การวางกลยุทธ์

4. ความยากของเนื้อหา : เหมสาะสำหรับ “ธุรกิจที่ยั่งยืน + การบริหารเงิน”

วัตถุประสงค์สำหรับคอร์สนี้

จากภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา หลายธุรกิจ ที่ทั้งดี และ ไม่ดี ในส่วนของงานพิมพ์เองก็มีทั้งคนที่ทำแล้วเติบโต และที่ทำแล้วล้มเหลว ช่วงที่ผ่านมาได้มีการพบปะคุยกับเพื่อนในวงการหลายต่อหลายคน ผมจึงได้รวบรวมองค์ความรสู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์สธุรกิจ การโฆษณา Facebook / Google การวางระบบ กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยทุกเนื้อหาที่สอนล้วนเกิดจากประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ต่อในทันที สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนทุกคน ประสบความสำเร็จในทุกด้าน ทั้งธุรกิจ และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ครับ

รายละเอียดคอร์ส

Part 1 : Introduction วิเคราะห์ธุรกิจแบบเข้มข้น รวมเคสตัวอย่าง วางกลยุทธ์แบบใช้ได้จริง
บอกเล่ารูปแบบงานพิมพ์ ที่จะนำพาธุรกิจของาสคุณไปสู่อีกระดับ
1. “WELCOME THE REVOLUTION IN PRINT บอกเล่ารูปแบบงานพิมพ์ ที่จะนำพาธุรกิจ
ไปสู่อีกระดับ
2. ปรับ Mindset การทำธุรกิจงานพิมพ์ให้ถูกต้อง
3. วิเคราะห์ Workshop “แนวโน้มและการลงทุน ของโลกการพิมพ์หลัง COVID-19” (ยุค
ใหม่ทำ ง่ายขึ้าน แต่ต้องเข้าใจ)
4. Analytic วิเคราะห์เคสตัวอย่าง + สร้าง Business Plan เพื่อความยั่งยืน

Part 2: Marketing
Chapter 1 : Intro ภาพรวมการตลาด Online ทั้งหมด ภาพรวมการตลาด และ
พฤติกรรมผู้บริโภค
Chapter 2 : Branding Online & Define Your Customer
Chapter 3 : เริ่่มต้นง่าย ๆ ด้วย Platform สุด Hot “facebook” workshop ทำ
ความเข้าใจ พร้อมตั้งค่าฟังก์ชัน Facebook แบบเจาะลึก
Chapter 4 : เคล็ด(ไม่่)ลับ ฉบับมือโปร Facebook Advance เจาะลึกทุก Custom
Audience พร้อมกลยุทธ์รสะดับ Agency
Chapter 5 : เคล็ด(ไม่่)ลับ ฉบับมือโปร Google Advance เจาะลึกทุก Keyword และ
ทุกฟังกชั่นการใช้งาน Adword
Chapter 6 : Line@ Communication Commerce เจาะลึกทุกฟังก์ชันการทำงาน
ให้ครอบคลุมทุกมิติแบบ 360 องศา เชื่อมโยงการทำงาน ทุก
Platform เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
Chapter 7 : กลยุทธ์ Business Ecosystem กลยุทธ์รวมพลังจากทุก Platform
เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้งบโฆษณาให้คุ้มค่ามากที่สุด

Part 3 : System ระบบการบริหารงาน
Chapter 1 : Intro ภาพรวมการใช้งานทั้งหมด ภาพรวมการใช้งานทุกฟังก์ชัน พร้อม
วิธีประยุกต์ใช้ได้ในทุกธุรกิจ
Chapter 2 : Business flow Busilness Work Flow ทำความเข้าใจภายวใน เพื่อปรั้บ
ให้เหมาะกับธุรกิจคุณมากสุด
Chapter 3 : Application basic workshop ตั้งค่ารสะบบมากกว่า 20 ฟังก์ชัน ที่เรา
สามารถปรับใช้ ให้เหมาะกับบริษัทเรามากที่สุด
Chapter 4 : Application Advance Work Shop เพิ่มพลังการทำงานด้วย Powerup
(plugin) ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
Chapter 5 : Communication สื่อสารด้วย line ทำให้พบว่า privacy ไมดี ข้อมูลหาย
หรือพนักงานเสียสมาธิในการทำงานจาก line นอกเรื่องงาน Slack จะเข้า
มาแก้ปัญหานี้ให้หมดไป
Chapter 6 : Google for Machine Learning เพิ่มฟังกช์ัน ให้ครอบคลุมทุกมิติแบบ
360 องศา เชื่อมโยงการทำงานแบบเก่า เข้าสู่การทำงานในรูปแบบใหม่

Chapter 7 : เสริมทัพ Digital Transform In Action ด้วยการรวม function ต่าง ๆ
เข้าไว้ด้วยกันในที่เกียว ทำให้เราสามารถบริหารงานทุกส่วนได้ด้วยมือถือ
เพียงเครื่องเดียว

Part4 : Production (Workshop การผลิต)
Chapter1 : Intro ภาพรวมการใช้งานทั้งหมด ภาพรวมการาใช้งานเครื่องพิมพ์ทั้งหมด
Chapter2 : workshop การใช้งานเครื่องพิมพ์ ทำความเข้าใจและลงมือทำเครื่องพิมพ์
จริง
Chapter3 : workshop เรียนรู้เทคนิคหลังการพิมพ์
Chapter4 : Graphic เรียนรู้การออกแบบเพื่อทำไฟล์พิมพ์ (Basic)
Chapter 5 : Graphic เรียนรู้การออกแบบเพื่อทำไฟล์พิมพ์ (Advance)

Part 5 : Strategy Roadmap to Success (ทางเดินสู่ความสำเร็จ เวอร์ชันเข้มข้น)
Chapter 1 : วางกลยุทธ์สินค้าแต่ละประเภท (Marketing Strategies)
Chapter 2 : รวมกลยุทธ์ Multiple Platform System
Chapter 3 : ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมเคสตัวอย่างมากมาย