เกมการตลาดในแต่ละยุค เปลี่ยนแปลงตลอด ยิ่งยุค Digital tranformation ที่มีคู้แข่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และจำนวนมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

Brand 1.0 

เป็นยุคอุตสาหกรรม ซึ่งยังไม่ได้เน้นเรื่อง Brand มาก เป็นยุคที่เน้นการผลิต แบบ Mass production เน้นเรื่อง “คุณภาพเป็นหลัก”

Brand 2.0 

การผลิตที่มากขึ้น ส่งผลให้สินค้าออกมาจำนวนมากในตลาด ที่เหมือน ๆ กัน ลูกค้ามีตัวเลือกจำนวนเยอะ จึงทำให้ ‘Branding’ ก็ถือกำเนิดขึ้นในยุคนี้ เพื่อให้ “ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์” แตกต่างจากคู่แข่ง

Brand 3.0 

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเเบรนด์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น หัวใจในการสร้างเเบรนด์ในยุคนี้ คือ การสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้บริโภคกับเเบรนด์ (Brand Experience) ให้มีเอกลักษณ์ (Brand Identity) เเละสร้างคุณค่า (Brand Value) รวมถึงเน้นการแข่งขันด้านนวัตกรรม

Brand 4.0 

ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าจากเเบรนด์ต่าง ๆ ผ่านอีคอมเมิร์ซเหล่านี้ อีกทั้งเเบรนด์เองก็สามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในร้านได้เองอย่างรวดเร็วเเละง่ายดาย ซึ่งหัวใจของการสร้างเเบรนด์ในยุคนี้คือการใช้ Data เพื่อนำเสนอ Offer ได้ตรงใจลูกค้าแต่ละรายมากที่สุด


จะเห็นได้ว่า Brand ได้มีการวิวัฒนาการตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป นั้นเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยน ปรับตัวจากความสำเร็จเดิม ๆ แล้วพัฒนาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราสามารถแข็งขันได้ในอนาคต

ยิ่งในช่วง Post  COVID เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น tech พฤติกรรมผู้บริโภค ฯลฯ ทำให้เราที่ทำธุรกิจต้องเร่งปรับตัว และพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว

อันนี้เป็น 3 ทักษะที่เกิดขึ้นทั้วโลก ในช่วง COVID และหลังจาก COVID  ที่พวกเราทุกคนต้องมีนั้นคือ 

  1. proactive – อยู่นิ่งไม่ได้ทำอะไรต้องทำก่อน ถ้าเกิดปัญหาต้องดึงให้ในภาวะปกติให้เร็วที่สุด
  2. Resirance – เกิดอะไรขึ้นต้องรีบปรับตัว 
  3. Clarlity – การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ภายในองค์กร ลูกค้า ให้ชัด เพราะทุกอย่างมันไปเร็วมาก

การพาตัวเองออกจากจุดที่เคยชิน คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และในบางครั้งเราเกิดไอเดียที่สามารถเปลี่ยนแปลงบริษัทได้ เพียงแค่ “ พลิกองศาการมอง ” นิดเดียว อาจเปลี่ยนแปลง มากมายให้กับองศกร หรือ บริษัทคุณ